Văn hoá SanEpo

CHÚNG TÔI QUAN NIỆM, NƠI 1 CHÚ CÁ SINH RA VÀ TỒN TẠI LÀ DƯỚI MẶT NƯỚC. TUY NHIÊN NÓ LUÔN CẦN CHUẨN BỊ VÀ SẴN SÀNG ĐỂ TRONG NHỮNG HOÀN CẢNH NHẤT ĐỊNH CẦN VƯỢT LÊN MẶT NƯỚC ĐỐI MẶT VỚI THỬ THÁCH VÀ CÓ THỂ ĐÓN NHẬN  ĐƯỢC NHỮNG THÀNH QUẢ.