Nền tảng tư tưởng

NHƯ HÌNH ẢNH ĐÀN KIẾN, CHÚNG TÔI NHƯNG CÁ NHÂN BÉ NHỎ MONG MUỐN GẮN KẾT CÁC NỖ LỰC ĐỂ CÓ THỂ KHỞI TẠO NÊN NHỮNG GIÁ TRỊ CÓ ÍCH,TÍCH CỰC VÀ MẠNH MẼ – NHỮNG ĐIỀU MÀ MỘT NỖ LỰC ĐƠN LẺ SẼ KHÓ CÓ THỂ THÀNH HIỆN THỰC.